PROFESORADO


EQUIPO DIRECTIVO
DIRECTOR: V. Eduardo Iglesias Villar.
XEFA DE ESTUDOS: Inés Vázquez Cascudo.
SECRETARIA: Mª Silvia Fernández Friol 


EDUCACIÓN INFANTIL
3 anos: Tara Dopacio Seoane
4 anos: Mª  de la Luz Ramallal García
5 anos: Mª Silvia Fernández Friol 
Apoio: Alejandra Irimia Andrade


EDUCACIÓN PRIMARIA
1º curso: Mª Carmen Torrente García
2º curso:Elvira García Castiñeira
3º curso:  Inés Vázquez Cascudo
 4º curso: Ana Mª Carballeira Rega
5º curso: Isolina Lastra Marqués
           6º curso: Mª Dolores Neira Teijeiro
        

ESPECIALISTAS
Educación física: V. Eduardo Iglesias Villar
Educación Musical: Silvina Valmayor Sánchez
Pedagogía Terapéutica: Angelina Rejes Yanes
Inglés: Judith Santos Sousa
Relixión: Consuelo Borrajo González
Orientación: Erundina García Leiras
Audición e linguaxe: Yaiza Méndez Durán