HORARIOSHORARIO DO EQUIPO DIRECTIVO
(Para asuntos administrativos ou outras cuestións)
DE LUNS A VENRES DE 09:20 A 10:20


HORARIO DE TITORÍA
TODOS OS MARTES DE 16:20 A 17:20


HORARIO XERAL DE CLASES DO CENTRO
SESIÓN ÚNICA                                                              XORNADA PARTIDA
09:10      APERTURA DO CENTRO                                                 09:10   APERTURA DO CENTRO

09:20      ENTRADA.1ª SESIÓN                                                      09:20   ENTRADA  1º SESIÓN     
10:15      2ª SESIÓN                                                                       10:20   2ª SESIÓN                         

11:10      3ª SESIÓN                                                                       11:20   RECREO

12:05      4ª SESIÓN                                                                       11:55   4ª SESIÓN                        

12:40      5ª SESIÓN                                                                       12:35   5º SESIÓN 
13:30      6ª SESIÓN                                                                       13:20   COMEDOR                        
14:20      COMEDOR                                                                     15:20   5ª SESIÓN
15:20       SAÍDA                                                                             16:20   SAÍDA